Jak dowiem się o nowych ankietach?

Za każdym razem, gdy mamy dla Ciebie nową ankietę do wypełnienia, otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem. Możesz uzyskać dostęp do ankiety bezpośrednio z linka zamieszczonego w e-mailu. W wiadomości zamieszczone są informacje, takie jak wynagrodzenie za wypełnienie każdej ankiety czy jej długość. Jeśli zapiszesz się do naszego systemu wiadomości push, możesz otrzymywać zaproszenia do ankiet bezpośrednio w oknie przeglądarki lub na telefon. Możemy również wysyłać Ci zaproszenia do ankiet SMS-e, na numer telefonu, który nam podałeś.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.