Zúčastnil som sa prieskumu, ale nedostal som žiadnu odmenu

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa to stane:

  • Klient môže projekt zrušiť
  • Zistenie podozrivej činnosti
  • Je možné, že ste tento prieskum už ukončili na inom výskumnom paneli, systém ho preto zistí a odmietne. Každý prieskum je možné absolvovať iba raz, nezávisle od panelu.
  • Stáva sa, že stará vyrovnávacia pamäť prehliadača spomalí aktualizáciu zostatku v profile používateľa. Vymažte vyrovnávaciu pamäť a zostatok skontrolujte na karte „Odmeny“
  • Ak sa vyskytne technický problém a po prieskume sa zobrazí chybová stránka, pošlite nám snímky obrazovky s chybou a číslo prieskumu.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.