Koľko stoja body za skutočné peniaze?

1 bod zodpovedá 1 peňažnej jednotke. Závisí to od krajiny a meny, v ktorej sa finančné prostriedky vyplácajú v paneli danej krajiny (napr. 1 bod = 1 USD v Spojených štátoch, 1 bod = 1 GBP vo Veľkej Británii, 1 bod = 1 AUD v Austrálii atď.).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.