Zaregistroval som sa na TGM s inou e-mailovou adresou, ako som použil na registráciu na PayPal, čo mám robiť?

Ak už účet PayPal máte, môžete k nemu pridať e-mailovú adresu, ktorú používate na paneli TGM, ako druhú e-mailovú adresu alebo nahradiť existujúcu (vykonáte to v nastaveniach účtu PayPal - https: //hop.tgm .link / paypal-new-email).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.