Daň - bude TGM hlásiť môj príjem?

Nie, musíte si to vyriešiť sami tak, že to pri zúčtovaní príjmu uvediete v časti „iný príjem“.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.