Prečo bola znížená odmena za prieskum, ktorý som absolvoval?

Cena prieskumu sa líši v závislosti od priemernej dĺžky jeho dokončenia všetkými používateľmi. Ak prieskum trval kratšie, ako sa očakávalo, cena sa zmení.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.