Aký bude môj mesačný plat?

Suma, ktorú môžete zarobiť, závisí od toho, ako často sa zúčastňujete našich prieskumov, a od dĺžky každého prieskumu. Zvyčajne platí, že čím dlhší je výskum, tým vyššia je platba. Podrobné informácie o poplatkoch za jednotlivé prieskumy dostanete v e-maile s pozvánkou na prieskum.

Ak chcete maximalizovať svoje zisky, vyplňte demografický profil, aktualizujte ho a pravidelne kontrolujte svoje e-mailové adresy.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.