Ako dostanem zaplatené za svoj výskum?

Za každý vyplnený prieskum sa k vášmu zostatku na paneli pripíše odmena. Po dosiahnutí minimálnej sumy budete môcť vyzbierané prostriedky vybrať dostupnými prostriedkami.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.