Môžem na svojom paneli vidieť svoje odpovede na akýkoľvek prieskum?

Na paneli sú viditeľné iba odpovede, ktoré ste uviedli v profilových prieskumoch. Odpovede z iných prieskumov nie sú vo vašom účte panela viditeľné.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.