Prečo nedostávam pozvánky na svoj e-mail pre každý prieskum?

Nie všetky prieskumy sú informované e-mailom. Či už budete informovaní prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom oznámení na paneli, je na spoločnosti, ktorá výskum zverejní, a my na ňu nemáme žiadny vplyv.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.