Čo znamená „plná kvóta“?

Ak dostanete správu s informáciou, že kvóta je plná, znamená to, že bol dosiahnutý maximálny počet účastníkov alebo určitá kategória účastníkov, napríklad vek. Preto vám odporúčame, aby ste čo najskôr odpovedali na pozvánku na prieskum.

Po kliknutí na prieskum a prijatí správy „Kvóta plná“ stále získate nejaké body.

TGM je jedným z mála panelov, ktoré budú stále odmeňovať body aj po získaní správy „Kvóta plná“.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.