Prečo som dostal prieskum v inom jazyku, ako v ktorom som sa zaregistroval?

Bohužiaľ nemáme vplyv na jazyk dotazníka. Niekedy môžete dostať prieskumy v rôznych jazykoch, a keď k tomu dôjde, jednoducho ich ignorujte a skúste odpovedať na iný prieskum.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.