Mám účet na viacerých paneloch, tak prečo sa nemôžem zúčastniť všetkých prieskumov v tomto paneli?

Rovnaké prieskumy môžete nájsť na rôznych paneloch. Každý prieskum môžete bohužiaľ absolvovať iba raz, bez ohľadu na panel.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.