E-mailom som informovaný, že je k dispozícii prieskum, ale keď začiarknem, nenájdem žiadny

Prieskumy, bohužiaľ, klient niekedy veľmi rýchlo uzavrie. Možno ste dosiahli limitný počet účastníkov pre konkrétny prieskum skôr, ako ste sa mohli zúčastniť. Preto je veľmi dôležité odpovedať na pozvánky čo najskôr.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.