Koľko prieskumov by som mal očakávať, že ich dostanem mesačne?

Bohužiaľ nie sme schopní určiť, koľko prieskumov dostanete. Počet dotazníkov závisí od mnohých prvkov, ako je napríklad vyplnenie profilu, aktivita našich partnerov a veľkosť zverejneného výskumu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.