Prečo je možné niektoré prieskumy dokončiť iba na počítači alebo smartfóne?

Bohužiaľ nemáme žiadny vplyv na technické parametre dotazníkov poskytnutých našimi partnermi. Stáva sa, že z technických dôvodov prieskum funguje správne iba na konkrétnom zariadení.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.