Prečo nemôžem dokončiť prieskumy mimo krajiny, ktorej je panel pridelený?

Prečo nemôžem dokončiť prieskumy mimo krajiny, ktorej je panel pridelený?

Všetky prieskumy sú zamerané na ľudí žijúcich v konkrétnej krajine, preto nie je možné zaistiť spoľahlivosť zhromaždených názorov a vyplnenie prieskumov, ktoré nie sú určené pre cieľovú krajinu.

Ak plánujete pobyt v zahraničí dlhší čas, odporúčame vám zaregistrovať sa na paneli priradenom k tejto konkrétnej krajine.

Kliknutím na tento odkaz prejdete do príslušnej krajiny: https: //link.tgmpanel.com/joinus

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.