Prečo dostávam prieskumy, na ktoré sa nekvalifikujem, ak mám vyplnený profil?

Niektoré prieskumy pristupujú k informáciám z profilu až po otvorení prieskumu.

Tieto pozvánky sa odosielajú, pretože naši partneri nemajú prístup k údajom vo vašom profile.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.