Prečo je prieskum uzavretý?

Prieskum sa mohol uzavrieť z mnohých dôvodov:

- Ak je počet požadovaných odpovedí splnený
- Ak bol projekt klientom zrušený
- Ak bol časový limit dosiahnutý

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.