Ďalej v prieskume nemôžem ísť.

Problém by sa mohol točiť okolo samotného prieskumu. Panel TGM nezodpovedá za prieskumy poskytované našimi online partnermi. Ak máte problém s dokončením prieskumu, urobte si snímku obrazovky a kontaktujte technickú podporu vlastníkov prieskumu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.