E-maily z TGM sa posielajú do sekcie spamu, čo mám robiť?

Tento problém môžete vyriešiť povolením e-mailovej adresy panela TGM v nastaveniach e-mailu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.