Ako môžem zmeniť odpovede v profilovom prieskume?

Z bezpečnostných dôvodov je zmena údajov v profilovom prieskume možná len každé 2 týždne.

Požadované zmeny budete môcť vykonať 2 týždne po založení účtu a prvom vyplnení týchto údajov.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.