Prečo nemôžem dokončiť všetky profilové prieskumy?

Počet profilových prieskumov sa niekedy líši podľa krajiny.

Je pravdepodobné, že vo vašej krajine nepotrebujeme tieto informácie, aby panel správne fungoval, takže niektoré prieskumy nemusia byť aktívne.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.