Ako zatvoriť / odstrániť môj účet?

Zatvorenie / vymazanie nájdete v pokyne Zatvorenie účtu

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.