Ako zmením svoju e-mailovú adresu?

Svoju e-mailovú adresu môžete zmeniť kliknutím na ikonu nastavenia profilu v pravom hornom rohu obrazovky> Nastavenia účtu> zmeniť e-mail a potom postupujte podľa uvedených pokynov.

Upozorňujeme, že po zmene e-mailovej adresy budú všetky platby zablokované po dobu 7 dní.

https://tgm.fleeq.io/l/i15n6zg9yg-lf715dscmi

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.