Prečo bol môj účet zablokovaný Cintom? Môžete odomknúť?

TGM nemá prístup k týmto informáciám, kontaktujte prosím priamo Cint kliknutím na odkaz dole, aby sa problém vyriešil.

https://cint.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.