Inštalovali ste niekedy portál ako aplikáciu?

Áno! Našu aplikáciu si môžete nainštalovať do telefónu iPhone alebo Android.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.