Prečo nefunguje registračná stránka panelu?

Uistite sa, že panel, do ktorého sa chcete zaregistrovať, je priradený k krajine, v ktorej sa momentálne nachádzate.

Registrácia mimo krajiny, ktorej panel patrí, je blokovaná.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.