Kedy dostanem odkaz na sprostredkovanie?

Odkaz na sprostredkovanie sa zobrazí na karte „Partnerský program“ po dokončení prvého prieskumu a vyplnení profilu minimálne na 80%.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.