Odkázal som na priateľa / člena rodiny, ale nezískal som žiadne body

Aby ste získali sľúbené body, musíte splniť nasledujúce požiadavky:

- Uistite sa, že ste ich pozvali, aby sa pripojili k TGM, prostredníctvom odkazu, ktorý nám poslali.
- Uistite sa, že váš priateľ alebo člen rodiny dokončil svoj prvý prieskum.

Po splnení vyššie uvedených požiadaviek sa vaše body automaticky pridajú na váš účet.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.