Prečo sa zobrazuje obrazovka „Screen out“? Čo je to?

Zaslon se zgodi, ko se ugotovi, da niste usposobljeni za določeno anketo. Nekatere ankete so namenjene samo udeležencem, ki izpolnjujejo določene zahteve.

Na podlagi vprašanj, ki jih postavimo na začetku teh vprašalnikov, ugotovimo, ali ustrezate zahtevam ali ne. Če se ne kvalificirate, vas bodo morda pregledali, o tem pa boste obveščeni s sporočilom, v katerem navedete dejstvo.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.