Imam račun v več podoknih, zakaj se torej ne morem udeležiti vseh anket v tej?

Na različnih podoknih boste morda našli enake ankete. Žal lahko vsako anketo izpolnite samo enkrat, ne glede na ploščo.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.