Po e-pošti sem obveščen, da je na voljo anketa, a ko preverim, je ne najdem

Na žalost stranka ankete včasih zelo hitro zapre. Omejeno število udeležencev za določeno raziskavo je morda že doseženo, preden ste lahko sodelovali. Zato je zelo pomembno, da se na vabila odzovemo čim prej.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.