Koliko raziskav naj pričakujem na mesec?

Na žalost ne moremo določiti, koliko anket boste prejeli. Število vprašalnikov je odvisno od številnih elementov, kot so izpolnitev profila, aktivnost naših partnerjev in obseg objavljene raziskave.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.