Zakaj je nekatere ankete mogoče izpolniti samo v računalniku ali pametnem telefonu?

Na tehnične parametre vprašalnikov, ki jih ponujajo naši partnerji, žal nimamo vpliva. Zgodi se, da anketa iz tehničnih razlogov deluje pravilno samo na določeni napravi.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.