Czy muszę uiścić jakąś opłatę, dokonać zakupu bądź wykupić subskrypcję?

Nie. TGM Research realizuje wyłącznie legalne badania opinii publicznej. Nie zostaniesz poproszony/-a o zakup czy subskrybowanie jakiejkolwiek usługi. Usługa, którą oferujemy, jest całkowicie bezpłatna. Nigdy nie poprosimy Cię o zapłatę w żadnej formie.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.