Zakaj je anketa zaprta?

Raziskavo bi lahko zaprli iz več razlogov:

- Če je izpolnjeno število zahtevanih odgovorov
- Če je naročnik projekt odpovedal
- Če je bila dosežena časovna omejitev

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.