Ile mogę zarobić?

Suma pieniędzy, jaką możesz zarobić, zależy od tego, jak często uczestniczysz w naszych ankietach oraz od długości poszczególnych ankiet. Zwykle im dłuższa jest ankieta, tym jest wyżej płatna. Konkretne sumy wynagrodzenia różnią się pomiędzy poszczególnymi ankietami. W e-mailu z zaproszeniem do uczestnictwa w badaniu otrzymasz dokładne informacje na temat wynagrodzenia za każdą z ankiet. Aby zmaksymalizować swoje zyski, wypełnij w całości swój profil demograficzny, aktualizuj go oraz sprawdzaj regularnie swoją pocztę e-mail.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.