Czym jest PayPal?

PayPal jest dostarczycielem usług płatniczych. Umożliwia każdemu wysyłanie i otrzymywanie pieniędzy w sposób bezpieczny, wygodny i niedrogi, wykorzystując do tego celu adres e-mail. Możesz zarejestrować się w serwisie poprzez stronę: www.paypal.com

Środki zabrane na swoim koncie PayPal, możesz w dowolnej chwili przelać na konto bankowe.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.