Zakaj stran za registracijo plošče ne deluje?

Prepričajte se, da je plošča, na katero se želite registrirati, dodeljena državi, v kateri ste trenutno.

Registracija izven države, ki ji panel pripada, je blokirana.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.