Napotil sem prijatelja / družinskega člana, vendar nisem prejel nobene točke

Da bi dobili obljubljene točke, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- Prepričajte se, da ste jih povabili k pridružitvi TGM prek referenčne povezave, ki smo jo dobili od nas.
- Prepričajte se, da je vaš prijatelj ali družinski član uspešno izpolnil svojo prvo anketo.

Ko so zgoraj navedene zahteve izpolnjene, bodo vaše točke samodejno dodane na vaš račun.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.