Kako lahko spremenim odgovore v anketi o profilu?

Iz varnostnih razlogov je sprememba podatkov v anketi profila možna samo enkrat na 2 tedna.

Že dva tedna po nastavitvi računa in prvem izpolnjevanju teh podatkov boste lahko izvedli želene spremembe.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.