Vprašanj v anketi o profilu ne razumem.

Oblika profilne ankete je enaka za vse anketirance. Če se ta vprašanja ne nanašajo na vas, odgovorite z "se ne uporablja" ali pa jih preprosto prezrite.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.