Jak działa wypłacanie pieniędzy poprzez PayPal?

Odwiedź stronę www.paypal.com i utwórz konto w serwisie. Bardzo ważne jest to, aby Twoje konto PayPal zarejestrowane było na ten sam adres e-mail, na który otrzymujesz zaproszenia do ankiet (wysyłamy środki wyłącznie na ten adres). Jeśli posiadasz już konto PayPal, możesz dodać do niego adres e-mail, którego używasz na TGM Panel (w tym celu przejdź do ustawień konta PayPal – sprawdź jak to zrobić).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.