Ali lahko na svoji plošči vidim svoje odgovore za katero koli anketo?

Na plošči so vidni samo odgovori, ki ste jih dali v anketah s profili. Odzivi iz drugih anket niso vidni v vašem računu plošče.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.