Varför får jag inte inbjudningar till mitt e-postmeddelande för varje undersökning?

Inte alla undersökningar meddelas via e-post. Oavsett om du informeras via e-post eller genom panelens meddelanden är det upp till företaget som släpper ut forskningen och vi har inget inflytande på den.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.