Vad betyder "kvot full"?

Om du får ett meddelande om att kvoten är full betyder det att det maximala antalet deltagare eller en viss kategori av deltagarna, t.ex. ålder, har uppnåtts. Vi uppmuntrar dig därför att svara på en enkätinbjudan så snart som möjligt.

Du kommer fortfarande att tjäna några poäng efter att du har klickat på en undersökning och fått meddelandet "Full kvot".

TGM är en av få paneler som fortfarande kommer att belöna poäng även efter att ha fått meddelandet "Kvot full".

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.