Varför fick jag undersökningen på ett annat språk än det jag registrerade mig på?

Tyvärr har vi ingen inverkan på frågeformulärets språk. Ibland kan du få enkäter på olika språk och när detta händer, ignorerar du det och försöker svara på en annan undersökning.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.