Varför får jag en "skärm ut"? Vad är det där?

En skärm ut händer efter att det har fastställts att du inte är kvalificerad för en specifik undersökning. Vissa undersökningar är endast avsedda för deltagare som uppfyller vissa krav.

Vi avgör om du uppfyller kraven eller inte genom en uppsättning frågor som vi ställer i början av dessa frågeformulär. Du kan bli skärmad om du inte kvalificerar dig och du kommer att informeras genom ett meddelande som anger fakta.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.