Jag har ett konto i flera paneler, så varför kan jag inte delta i alla undersökningar i den här?

Du kan hitta samma undersökningar på olika paneler. Tyvärr kan du bara slutföra varje undersökning en gång, oavsett panel.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.